TMI
Index de Production
CD
Lait
TP
TB
Mamelle
Membres
Musculature
Cellules
Fertilité
Facilité de naissance
Indexation : août 2020
NOM New Sexée Père GPM CD Index de Production TMI MG Lait TB TP MP B Caseine Mamelle Membres Musculature Cellules Fertilité Facilité naissance
STEINDAL P NEW Sexée SODSTAD DAHLE 61 121 32 119 113 111 104 117 A1/A2 123.0 104 87 113 103 103
SLETTEBO P NEW Sexée SITJE HORPESTAD 68 122 35 121 105 127 118 114 A2/A2 116.0 104 117 112 106 94
ALM Sexée SKJELVAN ASMO TOSIKKO ET 78 123 32 124 117 109 99 119 A2/A2 114.0 106 114 115 98 103
SMAAGARDA P Sexée SAUR SKEI 75 108 17 109 98 118 111 102 A2/A2 94.0 100 117 111 127 111
KNAPPHOLEN Sexée NYMOEN EIK 77 114 16 111 106 108 114 114 A2/A2 113.0 93 82 97 111 122
ONSTAD P Sexée REITAN 2 VELSVIK 79 132 34 131 113 125 122 128 A1/A2 116.0 101 89 87 108 98
HUSTAD Sexée REITAN 2 VELSVIK 78 114 32 113 107 110 105 110 A2/A2 124.0 116 98 113 114 105
SIQVELAND PRESTANGEN SKEI 79 104 4 103 113 88 84 106 A2/A2 111.0 105 95 85 115 106
KVALBEIN Sexée BUCKARBY VELSVIK 79 121 27 122 105 124 115 114 A1/A2 103.0 114 115 106 117 109
GOPOLLEN BRAUT PETERSLUND 98 103 25 105 99 110 100 98 A2/A2 124.0 121 103 97 116 107
HOOEN K LENS LIEN 86 109 21 112 102 114 101 103 A1/A2 126.0 118 100 102 91 105
Moyenne: